About Us

Architecture and Interior Design

Základní náplní činnosti naší
společnosti jsou služby architekta
ušité na míru klientovi, dle jeho specifických
představ a požadavků.

/

Our practice specializes in bespoke architectural services, designed to meet the wishes and needs of every one of our clients.

Product Design

Dále Vám nabízíme designérské služby v oblasti produktového designu, ať už se jedná o komplexní součásti
interiéru či solitérní prvky.

/

We offer Product Design expertise and are able to help you with projects of all scales, both complex parts of interior or individual pieces.

Graphic Design and Illustration

V neposlední řadě se společnost
zaměřuje na návrhy individuální
grafiky a ilustrací od jednoduchého loga po návrh
kompletní corporate identity.

/

Last but not least, we focus on graphic proposals and illustrations of all sorts, ranging from a simple logo to a complex corporate identity.

Realizations and Consultancy

K našim návrhům Vám současně můžeme nabídnout i jejich samotnou
realizaci, možnost konzultace či poradenství.

/

Together with our proposals, we are also able to carry out their realization or provide consulting services.