Booom 2012

About the Project

Výherní ceny Asociace herního
průmyslu BOOOM 2012.
/
Winner’s trophies of Asociation for
Gaming Industry BOOOM 2012 Award.

Authors

  • Design: Petr Memory Dragoun
   Supervision, Technical Documentation: Petr Memory Dragoun,
   Ing. arch. Jakub Jenšovský
   Fabrication: David Ritschel

Jensovsky, s.r.o.  ⓒ 2017